ارسال شده در

جزئیات صادرات غیرنفتی 9 ماهه سال 95 ایران

سال گذشته دولت پیش‌بینی کرد صادرات غیرنفتی از ۴۲٫۵ میلیارد دلار سال ۹۴ به ۵۲٫۵ میلیارد دلار در سال ۹۵ افزایش یابد که با توجه به صادرات ۳۱ میلیارد دلاری کالاهای غیرنفتی در ۹ ماهه ابتدای امسال، از برنامه عقب‌تر هستیم.
جزئیات صادرات غیرنفتی 9 ماهه سال 95 ایران
به گزارش فارس کشورهای چین، امارات متحده عربی، عراق، ترکیه، جمهوری کره، هند، افغانستان، ژاپن، پاکستان، عمان جزء ۱۰ کشور عمده مقصد صادرات غیرنفتی طی نه ماهه سال ۱۳۹۵ بوده‌اند.
این گزارش می‌‌افزاید: کشورهای ترکمنستان، ایتالیا، تایوان، ویتنام و آذربایجان هم رتبه دهم تا پانزدهم مقصد صادراتی کالاهای ایرانی بوده‌اند.
براساس آماری که سازمان توسعه تجارت منتشر کرده است در ۹ ماهه سال ۱۳۹۵ در مجموع ۹۱ میلیون و ۲۶۱ هزار تن کالا به کشورهای مختلف صادر شده است که این رقم در ۹ ماهه سال ۱۳۹۴ معادل ۶۸ میلیون و ۸۲۳ هزار تن بوده است، مقایسه این دو رقم نشان می‌دهد که صادرات طی این مدت در سال ۹۵ به لحاظ وزنی نسبت به سال گذشته ۳۲٫۶ درصد رشد داشته است.
این گزارش اضافه می‌کند: ارزش صادرات غیرنفتی در ۹ ماهه سال جاری ۳۱ میلیارد و ۵۹۳ میلیون دلار بوده است که با توجه به ارزش صادرات در ۹ ماهه سال ۱۳۹۴ که رقم ۲۸ میلیارد و ۹۷۰ میلیون دلار بوده است ۹٫۰۵ درصد رشد را در بخش شاهد بوده‌ایم.
این گزارش می‌‌افزاید: با توجه به هدفگذاری دولت برای افزایش ۲۰ تا ۲۵ درصدی صادرات کالاهای غیرنفتی صادرات این رقم باید از ۴۲٫۵ میلیارد دلار سال ۹۴ به ۵۲٫۵ میلیارد دلار در سال ۹۵ برسد که براساس روند صادرات در سال جاری و به گفته مسئولین پیش‌بینی می‌شود مقدار صادرات کالاهای غیرنفتی تا پایان سال به ۴۵ میلیارد دلار برسد.
به گزارش فارس: حجم صادرات غیرنفتی به ۱۵ کشور عمده مقصد صادراتی ایران در ۹ ماهه ابتدای امسال ۸۲ میلیون و ۱۴۵ هزار تن و در ۹ ماهه سال گذشته ۶۰ میلیون و ۵۹۸ هزار تن بوده است که مقایسه این دو رقم رشد ۳۵٫۵۶ درصدی از لحاظ وزنی را نشان می‌دهد.
ارزش صادرات در ۹ ماهه ابتدای امسال به ۱۵ کشور عمده مقصد صادراتی ۲۸ میلیارد دلار و ارزش صادرات در ۹ ماهه ابتدای سال گذشته ۲۵ میلیارد دلار بوده است که مقایسه این دو رقم هم حاکی از رشد ۱۰٫۲۲ درصدی است.
براساس این گزارش در ۹ ماهه ابتدای امسال ۲۵ میلیون و ۲۱ هزار تن کالا به ارزش ۵ میلیارد و ۶۹۷ میلیون دلار به کشور چین صادر شده است که با توجه به صادرات ۱۸ میلیون و ۹۵۲ هزار تن کالا به ارزش ۵ میلیارد و ۳۲۱ هزار تن در ۹ ماهه سال ۹۴ به این کشور به لحاظ وزنی ۳۲٫۰۲ درصد و به لحاظ ارزشی ۷٫۰۵ درصد رشد داشته‌ایم.
۱۲ میلیون و ۱۳۸ هزار تن کالا به ارزش ۵ میلیارد و ۴۹ میلیون دلار در ۹ ماهه ابتدای امسال به کشور امارات متحده عربی و ۹ میلیون و ۸۳۳ هزار دلار به ارزش ۵ میلیارد و ۴۰۲ میلیون دلار به امارات متحده عربی صادر شده که صادرات غیرنفتی ما به این کشور از لحاظ وزنی ۲۳٫۴۴ درصد رشد و از لحاظ ارزشی ۶٫۵۳ درصد کاهش داشته است.
همچنین با صادرات ۱۰٫۹ میلیون تن کالا در ۹ ماهه ابتدای امسال به کشور عراق به ارزش ۴ میلیارد و ۵۷۳ میلیون دلار و مقایسه آن با صادرات ۱۰٫۷ میلیون تنی به ارزش ۴ میلیارد و ۳۶۱ میلیون دلار در ۹ ماهه سال ۹۴ شاهد رشد ۲٫۴۱ درصدی در بخش وزنی و ۴٫۸۶ درصدی در بخش ارزشی هستیم.
براساس این گزارش: در ۹ ماهه ابتدای امسال ۹ میلیون و ۴۰۰ هزار تن کالا به ارزش ۲ میلیارد و ۷۱۸ میلیون دلار به ترکیه صادر شده که در سال گذشته در همین مدت ۶ میلیون و ۸۰۳ هزار تن کالا به ارزش ۳ میلیارد دلار صادر شده که صادرات به این کشور به لحاظ وزنی ۳۸٫۱۸ درصد رشد و از نظر ارزشی ۹٫۸۸ درصد کاهش داشته است.
همچنین ۵ میلیون و ۴۰۰ هزار تن کالا به ارزش ۲ میلیارد و ۳۳۳ میلیون دلار در ۹ ماهه ابتدای امسال و ۴۶۲ هزار تن به ارزش ۲۸۰ میلیون دلار کالا به جمهوری کره صادر شده که صادرات به لحاظ وزنی به این کشور ۱۰۶۸ درصد و به لحاظ ارزشی ۷۳۲٫۲۹ درصد رشد داشته است.
این گزارش می‌افزاید: ۶ میلیون و ۶۸۰ هزار تن کالا به ارزش ۲ میلیارد و ۸۲ میلیون دلار در ۹ ماهه ابتدای سال ۹۵ به هند و ۴ میلیون و ۸۱۵ هزار تن به ارزش ۱ میلیارد و ۹۴۳ میلیون دلار کالا در مدت مشابه سال ۹۴ به این کشور صادر شده که این ارقام نشان می‌دهد صادرات به هند از نظر وزنی ۴۲٫۴۶ درصد و از لحاظ ارزشی ۷٫۱۲ درصد رشد داشته است.
صادرات به کشور افغانستان در ۹ ماهه ابتدای امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل از لحاظ وزنی ۲۸٫۴۳ درصد و از نظر ارزشی ۱٫۳۶ درصد کاهش داشته است.
صادرات به افغانستان در ۹ ماهه ابتدای امسال ۳ میلیون و ۷۲۳ هزار تن و به لحاظ ارزش ۱ میلیارد و ۸۷۵ میلیون دلار و در ۹ ماهه ابتدای سال گذشته ۲ میلیون و ۸۹۹ هزار تن به ارزش ۱ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تن بوده است.
براساس این گزارش صادرات به ژاپن در ۹ ماهه ابتدی امسال ۲ میلیون و ۱۹۲ هزار دلار به ارزش ۸۷۸ میلیون دلار و در ۹ ماهه ابتدای سال گذشته یک میلیون و ۹۳۵ هزار تن به ارزش ۹۴۷ میلیون دلار بوده که به لحاظ وزنی ۱۳٫۲۹ درصد به این کشور رشد صادرات داشته‌ایم و از لحاظ ارزشی ۷٫۲۶ درصد کاهش داشته‌ایم.
صادرات به پاکستان در ۹ ماهه ابتدای امسال یک میلیون و ۴۵۳ هزار تن به ارزش ۵۸۲ میلیون دلار و در ۹ ماهه سال گذشته یک میلیون و ۴۰ هزار تن به ارزش ۴۵۶ میلیون دلار بوده که با رشد ۳۹٫۷۱ درصدی به لحاظ وزنی و ۲۷٫۶۷ درصدی به لحاظ ارزشی مواجه بوده است.
صادرات به عمان در ۹ ماهه ابتدای امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته هم به لحاظ وزنی ۱۸۸ درصد رشد و به لحاظ ارزشی ۷۱٫۶۳ درصد کاهش داشته است.
به گزارش فارس صادرات به ترکمنستان در ۹ ماهه ابتدای امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته  ۲۳٫۸۹ درصد به لحاظ وزنی و ۲۸٫۹۰ درصد به لحاظ ارزشی کاهش داشته است.
صادرات به ایتالیا هم در ۹ ماهه ابتدای امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته به لحاظ وزنی ۱۵٫۱۲ درصد رشد و به لحاظ ارزشی ۱۷٫۰۴ درصد کاهش داشته است.
براساس این گزارش صادرات به تایوان، ویتنام و آذربایجان هم در ۹ ماهه ابتدای امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته به لحاظ وزنی و ارزشی رشد داشته است.
براساس این گزارش میعانات گازی، گاز طبیعی مایع شده در ظروف یکهزار سانتی‌متر مکعب و بیشتر، سایر روغن‌های سبک و فرآوده‌ها بجز بنزین، سایر گازهای نفتی و هیدروکربورهای گازی شکل مایع شده غیر مذکور در ظروف یکهزار سانتی‌متر مکعب و بیشتر، پورپان مایع شده در ظروف یکهزار سانتی‌متر مکعب و بیشتر و پسته‌‌ها با پوست تازه خشک، پلی‌‌اتیلن گرید فیلم باچگالی کمتر از ۹۴ درصد به جز نوع پودری، متانول، اوره حتی به صورت محلول در آب، بوتان مایع شده در ظروف یکهزار سانتی مترمکعب و بیشتر جزء ۱۰ قلم کالای صادراتی کشور بوده است.
منبع: تابناک
ارسال شده در

واردات مواد اولیه تولید جایگزین ورود کالاهای مصرفی شود

رئیس اتاق اصناف هرمزگان گفت: واردات مواد اولیه تولید باید جایگزین ورود بی رویه کالاهای مصرفی و واسطه ای که تنها به تولید ضربه می زند، شود .

واردات مواد اولیه تولید جایگزین ورود کالاهای مصرفی شود

عبدالمجید جلالی در گفت‌وگو با خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی اتاق اصناف ایران افزود: با واردات کالاهای مصرفی نه تنها تولیدات داخل را صادر نمی‌کنیم، بلکه حتی قدرت رقابت با تولیدات خارجی را هم از کالاهای داخلی می‌گیریم ؛ دولت باید برای افزایش اشتغال  و تولید ، واردات مواد اولیه  و ماشین آلات تولید را جایگزین واردات کالاهای مصرفی کند.

وی تصریح کرد: واردات کالاهای مصرفی بویژه کالاها و اقلامی که تولید داخل یا امکان تولید دارند، ضد اشتغال، ضد رشد اقتصادی و حتی تورم زا هستند و از این رو، لازم است سیاست جایگزینی واردات در قبال توسعه صادرات توجه شود؛ اکنون مشکل اصلی اقتصاد کشور  حجم بالای واردات کالاهای مصرفی در دهه گذشته به علت افزایش درآمدهای نفتی بوده است.

جلالی اظهار کرد:  واردات مواد اولیه تولید تاثیر مثبت بر تولید ، اشتغال، رشد اقتصادی و حتی کاهش تورم دارد. واردات ماشین آلات و خطوط تولید، فناوری و دانش فنی و مواد و قطعاتی که در فرایند تولید کالاهای نهایی استفاده می شوند، به تولید بیشتر، تولید با فناوری و دانش روز و توسعه خطوط تولید و افزایش حجم تولید داخل و در نتیجه افزایش اشتغال پایدار، رشد تولید ناخالص ملی و حتی بستر سازی کمک به توسعه صادرات کمک می کند.

وی همچنین بر فرهنگ استفاده از کالاهای تولید داخل تاکید کرد و افزود: در حال حاضر باید به  دنبال استفاده از ظرفیت ها و پتانسیل های داخلی برای ارتقاء کیفیت تولید باشیم.  در استان هرمزگان تلاش داریم تا از واردات مواد اولیه کالا به نفع تولید داخلی استفاده کنیم تا علاوه بر اشتغالزایی به خودکفایی  برسیم که در این زمینه نیازمند بسته های حمایتی دولت هستیم.

وی تصریح کرد: تعاونی مرز نشینان استان هرمزگان ظرفیت بالایی برای واردات دارد که قصد داریم با انجام هماهنگی های لازم از این ظرفیت در راستای واردات مواد اولیه  استفاده کنیم و تجهیزات و ماشین آلات صنوف تولیدی را بهسازی و نوسازی کنیم.

منبع : اتاق اصناف ایران

ارسال شده در

مدیرعامل شرکت پایانه های نفتی ایران : بازگشت نفتکش های ایرانی به اروپا

مدیرعامل شرکت پایانه های نفتی ایران با اشاره به بازگشت نفتکش‌های اروپایی به پایانه‌های نفتی از افزایش۵۰درصدی تردد نفتکش‌ها خبر داد و گفت: امکان پهلوگیری کشتی‌های غول پیکر در پایانه‌ گازی فراهم شد.

پایانه های نفتی ایران-مراوده

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از مهر ، سیدپیروز موسوی درباره آخرین وضعیت پهلوگیری کشتی‌های نفتکش در پایانه های نفتی ایران، گفت: در طول یکسال گذشته تاکنون و با لغو محدودیت‌های پیش روی صادرات نفت، ورود و تردد کشتی‌های نفتکش و حامل میعانات گازی به پایانه های نفتی ایران در خلیج فارس، با افزایشی ۵۰ درصدی در مقایسه با پارسال همراه شده است.

مدیرعامل شرکت پایانه های نفتی ایران با تاکید بر اینکه هم اکنون کشتی‌های نفتکش تحت اجاره شرکت‌های بزرگ نفتی جهان همچون توتال فرانسه، انی ایتالیا، لوک اویل روسیه، چین و ژاپن در پایانه‌های نفتی کشور پهلوگیری و اقدام به بارگیری نفت خام و میعانات گازی می‌کنند، تصریح کرد: در شرایط فعلی، پایانه‌های نفتی کشور دارای بالاترین استاندارد جهانی بوده و محدودیتی برای پهلوگیری نفتکش‌های خارجی وجود ندارد.

این مقام مسئول همچنین در خصوص افزایش توان عملیاتی صادرات میعانات گازی ایران در منطقه خلیج فارس، توضیح داد: با افزایش ظرفیت تولید میعانات گازی در پارس جنوبی، حجم صادرات این محصول هم افزایش یافته است.

وی با بیان اینکه هم اکنون از سه مسیر، میعانات گازی فازهای پارس جنوبی صادر می‌شود، بیان کرد: سه گوی شناور، اسکله‌های سایت اول و دوم پایانه گاز عسلویه، از توان صادرات و انتقال میعانات گازی کشور به کشتی برخوردار هستند.

موسوی با اشاره به تعریف و اجرای یک طرح جدید به منظور پهلودهی و بارگیری کشتی‌های غول پیکر در پایانه گاز عسلویه، بیان کرد: هم اکنون امکان پهلوگیری کشتی‌ها با ظرفیت ۳۰۰ تا ۳۲۰ هزار تن برای صادرات میعانات گازی کشور، در پایانه گاز عسلویه فراهم شده است.

مدیرعامل شرکت پایانه‌های نفتی ایران توان و ظرفیت فعلی بارگیری و صادرات میعانات گازی کشور را حدود دو میلیون بشکه عنوان کرد و افزود: با توجه به آب‌خور پایانه‌ها، محدودیتی برای صادرات میعانات گازی وجود ندارد.

این مقام مسئول با اشاره به افزایش تردد کشتی‌های نفتکش پس از لغو تحریم‌ها، خاطرنشان کرد: با این وجود، تاکنون هیچ گونه حادثه‌ای در پایانه های نفتی ایران رخ نداده و عملیات پهلودهی، بارگیری و جداسازی کشتی‌های نفتکش، با موفقیت توسط کارکنان ایرانی پایانه‌های نفتی کشور انجام گرفته است.

منبع : اقتصادنیوز

ارسال شده در

رشد 40 درصدی درآمدها با اجرای سامانه جامع گمرک

تهران – ایرنا – وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: بهره برداری از سامانه جامع گمرک سبب افزایش ۴۰ درصدی درآمدها در یک سال گذشته و کمک به مقابله با قاچاق کالا شده است.

رشد 40 درصدی درآمدها با اجرای سامانه جامع گمرک - مُراوده

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، «علی طیب نیا» امروز (سه شنبه) در آیین رونمایی از قابلیت های جدید سامانه جامع گمرک در محل مرکز همایش های گمرک مهرآباد افزود:

سامانه جامع گمرک نقش مهمی در شفاف سازی، بهبود فضای کسب و کار و تسهیل جریان تجارت کشور برعهده دارد. به گفته طیب نیا، از آغاز کار دولت یازدهم به روز رسانی و نوین سازی گمرک آغاز و تلاش شده است با استفاده از فناوری اطلاعات، فرآیندهای کاری به شکلی اصلاح شود که شاهد بهبود فضای کسب و کار و کاهش زمان ترخیص یا صدور کالا باشیم. وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: امروز همه عملیات های گمرکی به شکل الکترونیک انجام و ارتباطات بین گمرک و سایر دستگاههای مرتبط به صورت برخط و در مدت زمان کمتری انجام می شود.
طیب نیا تصریح کرد: در سال ۹۳ همزمان با نخستین سال اجرای سامانه و با شفاف سازی های به انجام رسیده، درآمدهای گمرکی از نظر حقوق ورودی رشدی ۸۶ درصدی داشت.
وی بیان کرد: با تداوم این روند صعودی، امسال شاهد رشد ۴۰ درصدی درآمدهای گمرک نسبت به پارسال هستیم و علاوه بر آن، کمک شایان توجهی در مقابله با قاچاق داشته است.
این عضو کابینه دولت یازدهم یادآوری کرد، امروز وقتی کالایی از بندر مبداء بارگیری می شود، اطلاعات آن شامل نوع کالا، قیمت و اینکه از کدام گمرک وارد خواهد شد، به طور کامل مشخص است.
وی گفت: علاوه بر آن، کالاهای ترانزیتی نیز تحت نظارت و کنترل گمرک بوده و اینکه در کدام نقطه کشور است یا خروجش آن طبق برنامه زمان بندی شده، رصد می شود.
به گفته طیب نیا، مزایای پیشگفته شرایط مناسبی را برای مقابله با قاچاق کالا فراهم کرده و با ارتباط با سایر دستگاهها، زمان ترخیص کالا به حداقل رسیده است.

* ۱۰۰ اقدام وزارت اقتصاد تا ۱۰۰ روز آینده اطلاع رسانی می شود
وزیر امور اقتصادی و دارایی در ادامه به اقدام های این وزارتخانه برای بهبود محیط کسب و کار، ارتقای شفافیت و سلامت و تامین منابع مالی پایدار برای کشور اشاره کرد و از اطلاع رسانی یکصد مورد از این اقدامات در ۱۰۰ روز آینده خبر داد که نخستین مورد آنها سامانه جامع گمرکی بود.
طیب نیا تاکید کرد: مقابله با فساد و بهبود محیط کسب و کار جز با استفاده شایسته از فناوری اطلاعات امکانپذیر نیست و علاوه بر آن همه شیوه های کار متناسب با این فناوری ها اصلاح شده است.
وی در پایان طراحی و اجرای سامانه جامع گمرک توسط دانشجویان و فارغ التحصیلان دانشگاه تهران را ستود و گفت: این دستاورد به هیچ عنوان کپی برداری از نمونه های مشابه خارجی نیست و می تواند الگوی مناسبی برای سایر سازمان ها باشد. به گزارش ایرنا، تازه‌ترین قابلیت‌های سامانه جامع گمرکی و پنجره واحد تجارت فرامرزی، امروز در محل گمرک مهرآباد رونمایی شد. اتصال الکترونیکی بارنامه به سامانه جامع گمرکی، پروژه درب خروج هوشمند، راه اندازی بزرگترین بانک اطلاعات تجارت خارجی، دریافت گواهی بازرسی از طریق سامانه جامع امور گمرک و آغاز تبادل الکترونیکی اطلاعات میان سازمان بنادر و گمرک، از جمله قابلیت های این سامانه است.

منبع : ایرنا

ارسال شده در

احتمال از سرگیری صادرات نفت ایران به بنادر اروپایی وجود دارد

احتمال از سرگیری صادرات نفت ایران به بنادر اروپایی وجود دارد.

این احتمال وجود دارد که از چند روز آینده نفت ایران به صورت مستقیم از طریق نفتکش‌های ایرانی به بنادر اروپایی صادر شود.

احتمال از سرگیری صادرات نفت ایران به بنادر اروپایی وجود دارد_مراوده
به نقل از آرگوست مدیا، حدود یک ماه است که یک نفتکش ایرانی با محموله یک میلیون بشکه‌ای نفت در نزدیکی یکی از بنادر اسپانیا متوقف شده و منتظر دریافت مجوز برای تخلیه محموله خود است.

احتمال از سرگیری صادرات نفت ایران به بنادر اروپایی وجود دارد. از زمان رفع تحریم‌های نفتی علیه ایران،‌ایران صادرات نفت به کشورهای اروپایی را از سر گرفت اما در این مدت نفت ایران به وسیله نفتکش‌های اروپایی به مشتریان تحویل می‌شد اما این احتمال وجود دارد که با رفع تمام موانع موجود بر سر ورود نفتکش‌های ایرانی به بنادر اروپایی از این پس شاهد صادرات نفت ایران توسط نفتکش‌های ایرانی باشیم.

در صورتی که این کشتی ایرانی بتواند محموله خود را در اسپانیا تخلیه کند اولین نفتکش ایرانی خواهد بود که از زمان لغو تحریم‌‌های غرب علیه ایران در اروپا پهلو می‌گیرد.

شرکت ملی نفتکش ایران دارای ۴۲ نفتکش با ظرفیت ۲ میلیون بشکه و ۹ نفتکش با ظرفیت یک میلیون بشکه نفت است و از زمان لغو تحریم‌ها این نفتکش‌ها به دلیل نگرانی نسبت به عمر، بیمه و غرامت و وضعیت آنها از پهلو گرفتن در بنادر اروپایی منع می‌شدند.

به همین دلیل از این نفتکش‌ها تنها برای صادرات نفت به بازارهای آسیایی نظیر هندو ژاپن و یا به عنوان ذخیره‌گاه‌های شناور نفت استفاده می‌شد. اخیرا شرکت ملی نفتکش ایران توانسته است شرایط لازم برای دریافت پرچم پاناما را فراهم کرده و به همین دلیل این نفتکش‌ها از این پس می‌توانند در بسیاری ازنقاط جهان پهلو بگیرند.

منبع :آخرین خبر

ارسال شده در

کالایی که اطلاعاتش ثبت نشده باشد کالای قاچاق محسوب می شود

نشست خبری وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص قاچاق کالا

سرپرست معاونت اقتصادی و بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: سیستم شناسه کالا نظام شفافی را در اختیار متولیان نظارت برای کنترل بیشتر قرار می‌دهدو حدود ۷۰ درصد سامانه‌ها زمانبندی نامحدود دارند و هر کالایی که اطلاعاتش در این سامانه ها ثبت نشده باشد قاچاق است.

نشست خبری وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص قاچاق کالا

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت به نقل از شبکه اطلاع رسانی تولید و تجارت ایران ، یدالله صادقی در ارتباط با شبکه‌های توزیع گفت: واحدهای صنفی، کالایی را که از مبادی واردات و یا تولید داخل به دستشان می‌رسد یا  از طریق شرکت‌های پخش مستقیماً در اختیار پنجره‌های توزیع می گذارند و یا از طریق سیستم بنکداری  محصولات را در اختیار خرده‌فروشان می‌گذارند تا به دست  مصرف‌کنندگان برسد .
وی اظهارامیدواری کرد : برای تسهیل دستیابی مردم به کالا تعداد فروشگاه‌های زنجیره‌ای که هم اکنون  ۷ درصد سیستم توزیع کشور را در اختیار دارند ، افزایش یابد و افزود : ۲۲ فروشگاه‌های اینترنتی در فضای مجازی کار می‌کنند که  وزارتخانه در صدد است به این شرکت‌ها نیز پروانه کسب بدهد تا با  نظارت بیشتری فعالیت کنند.
صادقی  پدیده قاچاق کالا را ناشی از عدم شفافیت نظام تولید و توزیع کالا در کشور عنوان کرد.وگفت: سال گذشته با انباشتگی ۱۹ میلیون حلقه لاستیک و در کنار آن واردات لاستیک از کشورهای مختلف روبرو بودیم که در پی آن اقدام به برنامه ریزی جهت  مدیریت بحران نموده و اعلام کردیم  که تنها  لاستیک‌ها ی با استاندارد کیفی و برندهای معروف وارد کشور شوند.
وی با بیان سیاست‌های حمایتی وزارت صنعت ، معدن و تجارت  درخصوص تخصیص ارز مبادله‌ای، تعرفه‌ها و تسریع و تسهیل فرآیند تهیه مواد اولیه گفت: حمایت این وزارتخانه از نوع سیاستگذاری است ضمن اینکه فرایندهای بازار را رصد می‌کند.
صادقی  با تاکید بر اینکه  کالاها باید از طریق شرکت‌های اصلی که دارای خدمات پس از فروش و نمایندگی در کشور هستند وارد ‌شوند، افزود : بر اساس بند ۶ دستورالعمل دولت در خصوص ساماندهی بازار ، وزارت صنعت ، معدن و تجارت مکلف شد ، ورود کالاهای سرمایه‌ای و بادوام و خودرو مستلزم اخذ  نمایندگی خدمات پس از فروش و سپس اجازه ثبت‌سفارش کالا باشد.
وی  گفت: هم‌اکنون بیش از ۶۰ نشان تجاری در زمینه خودرو از کشورهای اروپایی و آسیایی وجود دارد و رقابت برندها برای ارتقای خدمات پس از فروش است.
وی با اشاره به اهمیت نوین‌سازی و توسعه شبکه‌های توزیع از جمله فروشگاه‌های زنجیره‌ای تصریح نمود: توسعه زیرساخت‌های تجاری و ساماندهی نظام توزیع در کشور شامل مسایل لجستیک می تواند در تسریع و تسهیل خدمات رسانی مفید باشد.
یدالله صادقی معاون امور اقتصادی و بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت ،اهم وظایف محوله معاونت را در حوزه‌ تنظیم بازار کالا و خدمات ،  مبارزه با قاچاق کالا و ارز، تدوین دستورالعمل‌ها و ضوابط اقتصادی و تنظیم برخی مقررات مربوط به واردات کالا، مدیریت و تنظیم بازار عنوان کرد.
وی در ارتباط با اقدامات معاونت امور اقتصادی و بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت در زمینه کد شناسایی کالا اظهار داشت: با تشکیل ۱۰کارگروه‌  اقدامات زیادی برای تسهیل پیش‌نیازهای شناسه کالا انجام شد که  تا ۲۵ بهمن ماه کلیه کالاها در سه گروه الف ـ ب ـ پ تفکیک  می‌شوند.
صادقی  گروه الف را مربوط به طراحی سامانه برخی کالاها ذکر کرد و افزود : گروه الف شامل داروهای انسانی و حیوانی و مکمل‌های دارویی، فرآورده‌های بهداشتی و زیستی می باشد.گروه ب شامل لوازم خانگی از جمله تلویزیون، ماشین لباسشویی، ماکرویو، وسایل نقلیه، منسوجات، طلا و دام زنده است که برای آنها مهلتی  ۴ ماه جهت شناسه کالا پیش‌بینی شده است وکالاهای گروه پ  شامل محصولات کشاورزی همچون  برنج، روغن، شکر، بذر، کود شیمیایی کالاهای گروه پ می باشند که ۶ ماه مهلت برای شناسه دارند.
وی با بیان اینکه کالاهایی که در کشور تولید و وارد می‌شود از طریق ثبت الکترونیکی و فیزیکی امکان نظارت دقیق و بدون دستکاری را فراهم می‌آورند،گفت: سامانه اصلی و ۵ زیرسامانه در سازمان‌‌های مختلف مثل گمرک، سازمان کشتیرانی، سامانه انبارها برای عملیات بازرگانی داخلی و خارجی وجود دارد .

 

منبع : پایگاه اطلاع رسانی دولت

ارسال شده در

کوتاهی ما در معرفی فرصت های سرمایه گذاری ایران به دنیا

تحلیل احمد پور فلاح در خصوص معرفی فرصت های سرمایه گذاری ایران به دنیا

یکی از مهم ترین دلایل عدم موفقیت ما در معرفی فرصت های سرمایه گذاری ایران این است که که نتوانستیم اتاق فکری تشکیل دهیم که اطلاعات را آنطور که دنیا آن را دوست دارد در اختیارش قرار دهد. نتوانستیم اطلاعات را خوب فرآوری کنیم. فرآوری اطلاعات امروز یک علم است. اینکه چطور بتوانیم توانمندهایمان را عرضه کنیم و از آن بهره برداری کنیم یک علم است. در این زمینه کوتاهی کردیم.

تحلیل احمد پور فلاح در خصوص معرفی فرصت های سرمایه گذاری ایران به دنیا

در ارتباط با مسائل اقتصادی هم به طور مشخص به درستی عمل نکردیم. درباره توانمندی های ما مطلقا در بازارهایی که می توانند بازارهای جذب و مصرف ما باشند بسیار کم اطلاع رسانی شده است. این اطلاع رسانی تا جایی ناکارآمد بوده است که با وجود حضور شرکت های خارجی در نمایشگاه های ایران، مطلقا ایران در نمایشگاه های کشورهای خارجی حتی کشورهای منطقه ای حضور پیدا نکرده است. در گذشته های نه چندان دور وابسته های بازرگانی ما مطالعه محیطی، دریافت اطلاعات منطقه ای و عرضه گزارشی در این باره که چه تولیداتی از ایران در منطقه ماموریتی آن ها قابل عرضه است را وظیفه خودشان نمی دانستند و اطلاعات بازارها را جمع آوری و به داخل منعکس نمی کردند. ما در معرفی فرصت های سرمایه گذاری ایران در رسانه های خارجی آنقدر ضعیف عمل کردیم که حتی سرمایه گذاران کشورهای مجاور هم نسبت به فرصت های سرمایه گذاری ایران اطلاعات درست ندارند در نتیجه انگیزه لازم برای ورود سرمایه گذاران به کشور ایجاد نشده است. در واقع ما در زمینه نشان دادن تصویر درستی از فضای اقتصادی کشور و فرصت های سرمایه گذاری ایران هیچ سرمایه گذاری انجام ندادیم.

از هیئت هایی که در چند ماه اخیر پس از توافق ژنو به ایران آمدند شنیدیم که آنچه در کشورمان می بینند با تصوری که پیش از سفر به ایران داشتند متفاوت است. بسیاری از فعالان اقتصادی که به کشورمان سفر کردند از این می گفتند که خانواده هایشان به دلیل سفر به ایران نگران آن ها هستند و این نگرانی علاوه بر امنیت حتی در مورد تغذیه ومحل سکونت هم وجود داشته است اما در ادامه اشاره می کردند که آنچه از واقعیت های ایران می بینند بسیار متفاوت  از خبرهاییست که در دیگر کشورها در ارتباط با ایران منتشر می شود. این مسئله یعنی ذهنیت اجتماعی دیگر مردم جهان از کشور نشان می دهد که ما در زمینه اطلاع رسانی در مورد فضای داخل کشور و ارائه تصویر درست از آنچه در مرزهایمان می گذرد بسیار ناموفق عمل کردیم.

در یک سال گذشته با توجه به شرایط اجتماعی و اقتصادی جدید ایران به فرصت های سرمایه گذاری و فضای داخل ایران بیشتر توجه می شود. برای مثال در وزارت امور خارجه وابسته های بازرگانی  در سفارت خانه  پیش از عزیمت به محل ماموریت در بدنه اتاق های مشترک با توافق سازمان توسعه تجارت توجیه می شوند. این علائم را می توان به عنوان قدم های مثبت در نظر گرفت اما کافی نیست. منابع زیر زمینی، صنایع دستی، فرصت های گردشگری و دیگر توانمندی علمی و صنعتی ایران هم چنان به جهان معرفی نشده است. درحالیکه فارغ التحصیلان دانشگاهی، دانش آموزان و دانشجویان ایرانی در المپیادهای جهانی رتبه های علمی قابل توجهی را کسب می کنند اما این اطلاعات هنوز به آن سوی مرزها با تفصیل معرفی نشده است.

تحقق این مسئله نیازمند یک برنامه و استراتژی است و این برنامه نباید صرفا در مورد یک زمینه از اقتصاد طراحی شود. استراتژی برای معرفی گردشگری بدون در نظر گرفتن دیگر بخش های اقتصاد ناکافی است و البته همه آحاد مردم اعم از دولت و بخش خصوصی باید به این باور برسند و نسبت به معرفی فرصت های سرمایه گذاری و ظرفیت های توسعه احساس مسئولیت کنند. بعد از برجام حرکت هایی آغاز شده است که  کافی نبوده است. چرا؟ پاسخ این است که ما در این زمینه آموزش ندیده ایم. بخش خصوصی ما توان مذاکره و ایجاد ارتباط با بسیاری از گروه هایی خارجی که به ایران سفر کردند را ندارد. ما حتی طرح یا برنامه ای که پروژه ای را آنالیز کرده باشد نداریم  و متاسفانه باید بگویم که حتی یک بروشور یا یک کارت نه در بهترین شرایط به زبان اصلی آن کشور بلکه به زبان انگلیسی هم در شرکت های ایرانی برای عرضه به شرکت های خارجی وجود ندارد. با توجه به این شرایط از اقتصاد بین الملل نه در حد جمعیت و مساحت کشور و نه در سطح حجم بازرگانی مان که رتبه ۱۸ جهان را داریم طرحی نبستیم و سهمی نبردیم. ما یکی از ده کشور پرجاذبه جهان در گردشگری هستیم اما از هزار و ۵۰۰ میلیارد دلاری که گردشگران در سراسر جهان خرج می کنند، حتی در حد ۱۰ درصد هم سهمی نداریم و با توجه به ظرفیت های گردشگری در کشور نمی توانیم به ۳ یا ۴ میلیارد دلار از درآمد های فعلی گردشگری در کشور هم دلخوش باشیم.

تمام این نقص ها و کاستی ها به این بازمی گردد که نتوانستیم اطلاعات را خوب فرآوری کنیم. فرآوری اطلاعات امروز یک علم است. اینکه چطور بتوانیم توانمندهایمان را عرضه کنیم و از آن بهره برداری کنیم یک علم است. در این زمینه کوتاهی کردیم و یکی از مهم ترین دلایل عدم موفقیت ما در معرفی فرصت های سرمایه گذاری این است که که نتوانستیم اتاق فکری تشکیل دهیم که اطلاعات را آنطور که دنیا آن را دوست دارد در اختیارش قرار دهد. این در حالی است که اگر در این زمینه تجدید نظر کنیم و با برنامه این فرصت ها را به دنیا معرفی کنیم می توانیم به  اینکه اقتصاد کشور سهمش را از رفت و آمدهای تجاری در جهان بگیرد و همیشه یک اقتصاد تک محصولی نباشیم، امید بیشتری داشته باشیم.

منبع: اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و بازرگانی تهران

ارسال شده در

دولت باید به سمت تک‌ نرخی کردن دلار با عدد 3800 تا 4000 تومان حرکت کند

تحلیل  اسدالله عسگراولادی عضو هیات نمایندگان اتاق تهران در خصوص تک نرخی کردن نرخ ارز

تک نرخی کردن نرخ ارز : جلوگیری کردن از افزایش تورم با تولید حاصل می‌شود، باید تولید و صادرات را افزایش دهیم و در آن شرایط تورم خودبه‌خود مهار خواهد شد نرخ ارز در همه دنیا شناور است و تورمی با خود به همراه نخواهد آورد

 

تک نرخی کردن نرخ ارز: جلوگیری کردن از افزایش تورم با تولید حاصل می‌شود، باید تولید و صادرات را افزایش دهیم و در آن شرایط تورم خودبه‌خود مهار خواهد شد نرخ ارز در همه دنیا شناور است و تورمی با خود به همراه نخواهد آورد

رئیس اتاق ایران و چین و ایران و روسیه که از تاجران به نام کشور است اعتقاد دارد دولت باید برای دلار با پایه چهار هزار تومان برای تک‌ نرخی کردن ارز برنامه‌ریزی کند. اسدالله عسگراولادی می‌گوید:« من فکر می‌کنم که دولت باید به سمت ارز تک‌ نرخی حرکت کند و تک‌ نرخی کردن ارز با دلار پایه ۴ هزار تومان یک اقدام مهم است که دولت باید آن را انجام دهد؛ ما باید نرخ‌هایی که الان داریم مثلاً ۳۲۰۰ تومان ارز دولتی را برداریم، مجلس هم ۳۳۰۰ تومان که در بودجه سال آینده دیده‌شده را تغییر دهد . با توجه به شرایط بازار عددی بین ۳۸۰۰ تا ۴۰۰۰ هزار تومان رقم مناسبی برای دلار است که طبق آن باید به سمت تک‌نرخی حرکت کنیم.»

این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران در واکنش به نظر رئیس‌کل بانک مرکزی که هفته گذشته اعلام کرد نرخ تک‌ نرخی ارز باید ۳۶۰۰ تومان باشد، گفت:« در شرایطی که در بازار آزاد قیمت دلار حدود ۴ هزار تومان است نرخ ارز ۳۶۰۰ تومانی اصلاً تحقق‌پذیر نیست و اگر دولت به سمت این عدد حرکت کند بازهم شاهد اختلاف بین دلار دولتی و قیمت بازار آزاد خواهیم بود.»

او در پاسخ به اینکه آیا افزایش قیمت دلار از سوی دولت و برنامه‌ریزی برای تک‌ نرخی کردن ارز روی ۳۸۰۰ تا ۴۰۰۰ هزار تومان باعث رشد تورم نخواهد شد، می‌گوید:« نه اصلاً روی تورم تأثیری نخواهد داشت؛ این تورمی که الان دولت اعلام می‌کند اصلاً درست نیست تورم واقعی الان ۱۲، ۱۳ درصد است ولی دولت اعلام می‌کند ۸ درصد است. ببینید جلوگیری کردن از افزایش تورم با تولید حاصل می‌شود، باید تولید و صادرات را افزایش دهیم و در آن شرایط تورم خودبه‌خود مهار خواهد شد نرخ ارز در همه دنیا شناور است و تورمی با خود به همراه نخواهد آورد؛ الان نوسانات برابری ارزها را در بازارهای جهانی می‌بینیم مثلاً یورو را، آیا این تورم می‌آورد؟ نه در حال حاضر تورم سوئیس صفر است، آلمان ۲ است باوجوداینکه ارزش یورو سقوط کرده است.»

او در ادامه می‌گوید:« آنچه ما در کشور شاهدش هستیم تعصب روی حفظ ارزش پول ملی است ما چاره‌ای نداریم که این ذهنیت را کنار بگذاریم و ببینم دنیا چه‌کاری انجام می‌دهد، دنیا با صادرات، افزایش سرمایه‌گذاری با رشد تولید جبران می‌کند و توسعه اقتصادی را رقم می‌زند.»

او همچنین درباره‌ایم اینکه آیا افزایش قیمت ارز در بازار و تثبیت آن روی ۴۰۰۰ هزار تومان باعث نارضایتی عمومی نمی‌شود؟ می‌گوید:« این اتفاق اصلاً باعث نارضایتی نخواهد شد، نسبت به نرخ ارز همیشه یک نگرانی در بین مردم و بازار وجود دارد ولی نباید به آن اهمیت داد با سرمایه‌گذاری، افزایش تولید و صادرات باید این را جبران کنیم.»

منبع : اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران

ارسال شده در

اقتصاد ایران با افزایش بهره وری به رشد مستمر ادامه می دهد

در مصاحبه اختصاصی سایت خبری اتاق تهران با بهادر احرامیان عضو هیات نمایندگان اتاق تهران در خصوص اقتصاد ایران و تاثیر بهره وری برروی آن

آیا اقتصاد ایران توان دارد رشد ۶٫۵ درصدی اقتصادی در نیمه اول سال جاری را در نیمه دوم سال ۹۵ و در ادامه در سال ۹۶ حفظ کند یا خیر؟

آیا اقتصاد ایران توان دارد رشد 6.5 درصدی اقتصادی در نیمه اول سال جاری را در نیمه دوم سال 95 و در ادامه در سال 96 حفظ کند یا خیر؟

در نیمه اول امسال رشد ۶٫۵ درصدی در اقتصاد ایران رخ داد. البته عده ای با آن مخالف هستند و درمقابل هم گروهی آن را تایید می کنند. به اعتقاد من به هرصورت می توان به آمار اعتماد کرد. این میزان رشد اقتصادی در این مدت در کشور محقق شده است، اما احتمالا بیشتر حرف و حدیث ها حول این است که آیا اقتصاد ایران توان دارد این رشد را در نیمه دوم سال ۹۵ و در ادامه در سال ۹۶ حفظ کند یا خیر.

از طرفی مقداری از این رشد به نفت، گاز و پتروشیمی برمی گردد. البته باید دقت کرد که رشد ناشی از این بخش دو اثر در اقتصاد ایران دارد. زمانی که بخش های نفت و گاز و پتروشیمی رشد می کنند وجه نقدی ایجاد می کنند که به اقتصاد ایران تزریق می شود. این مساله باعث می شود که باقی بخش های اقتصاد ایران به حرکت درآیند. اگر این دیدگاه مطرح باشد باید گفت که درآینده رشد اقتصادی البته نه با این سرعت اما بازهم رخ خواهد داد.

ولی باید دقت کرد که رشد نفت به سقف آن رسیده است، مگر این که از این به بعد تغییری در قیمت آن رخ دهد، در غیر این صورت میزان صادرات آن مشخص است. بنابراین در ادامه احتمالا نرخ رشد نفت کمتر خواهد شد. اما منابعی که ایجاد کرده است در دوره های بعدی باعث رشد در سایر بخش های می شود که باید حفظ شود.

در ادامه برای رشد اقتصادی باید پارامترهای سیاسی که با توجه به تحولات جهانی اتفاق می افتد هم لحاظ کرد. در این مدت فولاد با افزایش تولید و صادرات مواجه شده است. البته قیمت آن رشد داشته است که به دلیل افزایش قیمت نهاده های تولید مخصوصا زغال سنگ بوده است. بنابراین شاید مقداری از این رشد برگردد اما باز هم باید دید چه اتفاقی می افتد.

نکته مهم در رشد اقتصادی به حفظ و پایداری آن برمی گردد. چرا که تا ابد نمی شود روی رشد نفت و سرمایه گذاری خارجی حساب کرد. بلکه باید مانند موضوعی که در تمام دنیا رایج است، برای رشد اقتصادی روی بهره وری حساب کرد. افزایش نرخ بهره وری به این معناست که با همین نیروی انسانی و منابع، ارزش افزوده بیشتری ایجاد کنیم. بهترین کار این است که به این مهم برسیم و برای بهبود فضای کسب و کار تلاش کنیم. باید مشخص شود که چه عواقبی باعث شدند که محیط کسب و کار کشور نامطلوب شود و آنها را حذف کنیم. برای رشد اقتصادی باید بهبود قوانین رخ دهد.

منبع: اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران

ارسال شده در

گردش ۶۰ میلیارد دلار ارز در بازار طی ۹ ماهه اخیر و نوسانات نرخ ارز

گردش ۶۰ میلیارد دلار ارز در بازار طی ۹ ماهه اخیر نوسانات نرخ ارز

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس رشد اقتصادی، مسائل سیاسی و درخواستهای فصلی را به عنوان نکاتی یاد کرد که دولت آنها را دلیل اصلی نوسانات نرخ ارز می‌داند و گفت: دولت روندی طراحی کند تا میزان این نوسانات در مقاطع مختلف به حداقل برسد.

گردش ۶۰ میلیارد دلار ارز در بازار طی ۹ ماهه اخیر-نوسانات نرخ ارز-مراوده

سید حسن حسینی شاهرودی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم به موضوع نوسانات نرخ ارز اشاره کرد و گفت: به عقیده مدیران اقتصادی دولت،  رشد اقتصادی ۶۶ ماهه اخیر، حتما افزایش تقاضا به همراه خواهد داشت و این افزایش تقاضا منجر به افزایش تقاضای ارز هم می شود و یکی از دلایل کاهش ارز در هفته‌های اخیر همین موضوع بوده است.

وی افزود، رشد اقتصادی، مسائل سیاسی، درخواست های فصلی از جمله نکاتی است که از سوی مدیران دولتی به عنوان دلایل نوسانات نرخ ارز یاد می شود. به هر حال  این موارد مورد ادعای آنهاست. حسینی به جلسه ارزی مجلس و بانک مرکزی و وزارت اقتصاد اشاره کرد و گفت: با هماهنگی و نشست مشترک بین اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس و مسئولان دولتی التهابات بازار ارز کنترل شده است. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس به گردش ۶۰ میلیارد دلاری ارز در ۹ ماهه نخست سال در کشور اشاره کرد و گفت، در گذشته حدود ۷۰ درصد ارز مورد نیاز از طریق دولت تامین می‌شد این در حالی است که امروز این نسبت به ۴۰ درصد رسیده است و مابقی ارز از طریق بازار آزاد تهیه می‌شود.

وی افزود، تنظیم بازار از مسیرهای مختلفی انجام می‌شود، تنها یکی از این مسیرها بانک مرکزی و اتاق مبادلات ارزی است. این درحالی است که در شرایط فعلی عمده ارز مورد نیاز کشور از طریق بازار آزاد بدست می‌آید. حسینی ادامه داد، یکی دیگر از روشهای تامین ارز نیز ارز صادراتی پتروشیمی هاست،  ارز حاصل از صادرات محصولات شرکتهای پتروشیمی و فراورده‌های نفتی رقمی در حدود ۵ میلیارد دلار است. دبیر کمیسیون اقتصادی مجلس خاطر نشان کرد، بنا به گفته‌های رئیس کل بانک مرکزی، در سه ماهه  اخیر رقمی در حدود ۵٫۸ میلیارد دلار از طریق سیستم بانکی به بازار ارز تزریق شده است.

منبع : خبرگزاری تسنیم